Каналетто "Вид на Герцогский дворец в Венеции"

В наличии